Corporate Social Responsibility

Vi har funnits med länge i branschen och sett både bra och dåliga exempel på miljö- och samhälls­engagemang. Visst har IT varit pionjärer när det kommit till att energieffektivisera datorer och datacenter, men parallellt har det funnits ett stort tryck från marknaden på att sälja billiga produkter och tjänster. Detta har lett till en utveckling med sämre arbetsförhållanden och stor negativ miljöpåverkan, speciellt utanför EU.

För att lätta lite på vårt dåliga samvete, försöker vi i bästa möjliga mån varsamt välja och föreslå de produkter som har minst negativ påverkan på miljön samt som också har tillverkats under skäliga arbetsförhållanden. Utan att det kostar mer eller tummar på kvaliteten – snarare tvärtom! Skäliga arbetsförhållanden innebär ju oftast ett väl utfört hantverk och mindre ”slit och släng”.

Samhällsengagemang

Samhälls­engagemang

Vi kan inte sticka under stolen med att vi gillar sport. Många av oss har barn och ungdomar som är aktiva i olika lokala ungdomsverksamheter. Därför sponsrar vi och är verksamma i en rad klubbar, bland andra: Åby Tennisklubb, Åby IF, Skogslottens Ryttarförening med flera.

Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer, aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska.

Kontakta Attila Földhazi för frågor kring sponsring och lokalt samhällsengagemang.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy

LAN Assistans verkar för ett aktivt miljöarbete genom att ständigt förbättra verksamheten för en renare miljö. Vi arbetar för att reducera vår negativa miljöpåverkan och på så sätt verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Som stor återförsäljare av tjänster och produkter inom IT-branschen tar vi ansvar och väljer noggrant distributörer och produkter som är miljöanpassade.

Som ett led i denna process tar vi hand om all elektronikavfall, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial m.m. för återvinning. Inom logistiken strävar vi efter effektivitet som bl. a. minimerar transporter. För internt bruk väljer vi även produkter som är miljövänliga och energieffektiva.

Genom utbildning och information till våra medarbetare engagerar vi oss för ett ökat medvetande i miljöfrågor. Detta innebär att vi tillsammans med våra kunder säkrar den totala kvaliteten och miljövinsten.

Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med gällande miljölagstiftning och uppnår de av myndigheterna och av övriga intressenters fastställda miljökrav.